Normal_kinderopvang_jongen_verf_handen_met_verf

Leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang zijn gisteren akkoord gegaan met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in de kinderopvangsector. De ledenvergadering werd druk bezocht. Ruim 80 procent van de 150 aanwezige leden stemden voor het akkoord.

Eind mei bereikten de bonden en werkgeversorganisaties na een moeizaam proces een akkoord over loon, werkdruk en inzetbaarheid van medewerkers in de kinderopvang.

In de nieuwe cao krijgen pedagogisch medewerkers in twee jaar tijd een structurele loonsverhoging van 5,25 procent. Volgende maand ontvangen zij daarnaast een eenmalige bonus van 185 euro (bij fulltime dienstverband). Ook legt de nieuwe cao de flexibiliteit die nu nog vaak verlangd wordt van werknemers in de kinderopvang aan banden. Met de nieuwe afspraken moeten medewerkers 1 extra dag beschikbaar naast hun normaal aantal werkdagen.

Om de werkdruk te verminderen in de kinderopvang, zijn de eerder wegbezuinigde niet-groepsgebonden uren (ook wel bekend onder de naamtaakuren) weer ingesteld. De niet-groepsgebonden taken moeten de pedagogisch medewerkers er nu bij doen en dat gaat ten koste van de aandacht voor de kinderen en de kwaliteit van de opvang.De pedagogisch medewerkers krijgen 37,5 uur per fte per jaar, per vestiging. Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken om al in 2018 onderzoek te doen of dit voldoende is.

Volgende week wordt bekend of de cao definitief wordt als ook de medewerkers hebben kunnen stemmen. Stemmen zij voor dan treedt de nieuwe cao met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2018.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids