Logo_download__3_

Volgens Belangenvereniging van Ouders in Kinderopvang en Peuterspeelzalen (BOinK) hebben ouders met kinderen op een kinderdagverblijf van SKBNM in Bussum al eerder klachten geuit over de pedagogisch medewerker die onlangs is aangehouden op verdenking van kinderpornobezit. BOinK wil dat deze klachten onderzocht worden. Dit meldt NH Nieuws.

Het is niet duidelijk of de klachten van ouders over de pedagogisch medewerker gebaseerd zijn op de medewerker persoonlijk of op het feit dat hun kind werd opgevangen door een man. Het is wel een gegeven dat een aantal ouders gevraagd heeft om een contactverbod. 
 
BOinK wil graag weten wat de achterliggende motivatie was van de ouders. "Als het de mogelijkheid biedt om patronen te herkennen en te zien is dat er mogelijk toch al die tijd een smeulend vuurtje is geweest, dan moeten we dat gewoon weten", aldus BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma. Inzicht hierin kan gebruikt worden om in de toekomt een veiliger omgeving voor alle kinderen in de kinderopvang te maken.
 
Een pedagogisch medewerker van Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg (SKBNM) is onlangs aangehouden op verdenking van kinderpornobezit. Het materiaal is niet in verband gebracht met de kinderopvanglocatie waar hij werkzaam was. Ook duidt niets erop dat de man zelf handelingen heeft uitgevoerd op de locatie van SKBNM. De pedagogisch medewerker is per direct ontslagen bij de kinderopvang. Vandaag moet hij voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids