Normal_kind_bouwen5t34

De gemeente Utrecht heeft in 2014 99,1 procent van de jaarlijkse verplichte inspecties in de kinderopvang uitgevoerd. De gemeente beoordeelde de kwaliteit van voorzieningen in de dagopvang (kinderdagverblijf en peuterspeelzaal), buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. De Inspectie van Onderwijs gaf Utrecht een A-status voor haar inspecties. Dit meldt de Gemeente Utrecht. 

In Utrecht dragen verschillende partijen bij aan een goede kwaliteit van de kinderopvang. Ouders moeten er op kunnen rekenen dat kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen, aldus de gemeente.
 
De houder van een kinderopvanglocatie is eindverantwoordelijk voor het leveren van een goede kwaliteit van de kinderopvang. De gemeente Utrecht controleert of de kinderopvangvoorzieningen in Utrecht voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en handhaaft waar nodig. Gemeenten worden daarbij verplicht om jaarlijkse een aantal inspecties in de kinderopvang uit te voeren. De GGD voert de inspecties in opdracht van de gemeente uit.
 
Van de 220 inspectie-aanvragen heeft de gemeente Utrecht er 208 tijdig afgehandeld, zo blijkt uit de jaarverantwoording 2014 van de Inspectie Kinderopvang. 99,1 procent van de verplichte inspecties zijn uitgevoerd. De gemeente scoort hiermee hoger dan het landelijk gemiddelde. De tweedelijns toezichthouder van de kinderopvang, de Inspectie van het Onderwijs, gaf de gemeente Utrecht daarom een A-status in 2014. 
 
© Nationale Onderwijsgids