Nationale Onderwijsgids

Instellingenberaad Jeugdzorg Noord Holland

Instellingenberaad Jeugdzorg Noord Holland
p/a Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar

p/a Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
Telefoon:
+31725143900
Fax:
n.v.t.

In het Instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland (IB) werken Bureau Jeugdzorg en de jeugdzorgaanbieders in de provincie Noord-Holland samen. De zeven organisaties bieden ondersteuning en hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders, verzorgers en pleegouders bij vragen en problemen rondom opgroeien en opvoeden in Noord-Holland.

Het IB werkt bijvoorbeeld samen op het gebied van digitalisering van werkprocessen, opleiden van medewerkers en innoveren van de jeugdzorg. Samen doen zij voorstellen aan de provincie. Gezamenlijk bereiden zij zich voor op en ontwikkelen zij plannen voor het overgaan van de regie in de jeugdzorg van de provincie naar gemeenten (transitie).

Belangrijk uitgangspunt: Door samenwerking kan er voor minder geld meer gedaan worden. En dat past bij een efficiënte en effectieve jeugdzorg.

De leden van het IB zijn: • Bureau Jeugdzorg Noord Holland • Maatschappij Zandbergen • OCK het Spalier • De Bascule • Parlan • Leger des Heils • Stichting De Praktijk

Als een kind of jongere problemen heeft van psychiatrische aard of door een verstandelijke beperking dan zijn Jeugd-GGZ en GGD de organisaties die hulp en advies bieden. De organisaties van het IB werken daar in de praktijk en in beleidsmatig opzicht uiteraard nauw mee samen.

NOG Locatie