Hanzehogeschool krijgt 8 ton voor trainen van docenten in Tanzania

De Hanzehogeschool Groningen gaat helpen om de kwaliteit van zorg in Tanzania verbeteren. De Hanzehogeschool is nodig om docenten van universiteiten en ziekenhuizen te trainen. Deze docenten hebben daarna de vaardigheden om de toekomstige verpleeg- en verloskundigen op te leiden. Dit meldt de Hanzehogeschool.

Het Tanzaniaanse ministerie van gezondheidszorg heeft een richtlijn geformuleerd voor verpleeg- en verloskundigen om respectvolle en medelevende zorg te verlenen. De nadruk ligt op het ontwikkelen van een professionele houding waar inclusie en het bevorderen van de gezondheid van cliënten centraal staat. Het doel hierbij is dat cliënten zich gehoord voelen en zelf verantwoorde keuzes kunnen maken in de voorgestelde behandeling en in het bevorderen van hun eigen gezondheid. Daarvoor moeten cliënten in staat zijn om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen beslissingen over hun gezondheid.
 

Vernieuwing opleiding Verpleegkunde Tanzania

Het Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek van de Hanzehogeschool gaat docenten van de universiteiten en praktijkdocenten uit de ziekenhuizen trainen, zodat zij de didactische vaardigheden ontwikkelen. Vanaf februari 2021 kunnen de docenten de eerste studenten gaan trainen, zowel op school als in de praktijk.
In drie jaar tijd wordt zo de bacheloropleiding verpleegkunde van Tanzania aangepast en worden (praktijk)docenten getraind. Het is de bedoeling dat deze zogenoemde 'health literacy competencies' en 'compassionate care competencies' ook door andere zorgmedewerkers, zoals medici en paramedici geadopteerd worden.
 

Ruim acht ton subsidie

Een Erasmus + KA2 subsidie van 880.000 euro is voor drie jaar toegekend voor dit project ‘HEALCARE’ in Tanzania. De penvoerder en projectleider van dit project is het Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek. Het project HEALCARE is op 15 januari 2021 gestart en heeft een looptijd van 3 jaar.
 

Samenwerking

De Hanzehogeschool Groningen heeft eerder samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en North Ireland University Galway. Het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek richtte zich toen op het bevorderen van gezondheidsvaardigheden bij ouderen door verpleegkundigen in de Europese Unie. Deze succesvolle samenwerking wordt dan ook in dit project voortgezet met zeven Tanzaniaanse partners. Het gaat hierbij om drie Tanzaniaanse universiteiten met drie universitaire ziekenhuizen in Dar es Salaam, Moshi en Mwanza waar de Academie voor Verpleegkundige langlopende samenwerkingsrelaties mee heeft.
 
Door: Nationale Onderwijsgids