Nationale Onderwijsgids

NOG Examenroosters 2017

Het eerste tijdvak van de centrale schriftelijke examens 2017 loopt van woendag 10 mei tot en met woensdag 24. Download hier het rooster van alle examens (alle niveaus) of stel je persoonlijke examenrooster samen via www.mijneindexamen.nl.

Het tweede tijdvak begint op 7 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg, 14 juni in de gemengde leerweg, en op 19 juni in de andere vormen van onderwijs. Het tweede tijdvak eindigt op 22 juni. In augustus vindt het derde tijdvak plaats.