Normal_examen_opgaven__compfight_

Scholieren die een vak niet herkansen uit noodzaak, maar omdat zij een hoger cijfer willen halen op hun eindlijst. Het komt steeds vaker voor. Het lijkt er daarmee op dat de zesjescultuur aan populariteit verliest. Dat meldt het AD.

Deze week zijn de herkansingen van de eindexamens. Dit jaar blijkt dat er meer scholieren aan deelnemen die vrijwillig een hoger cijfer willen halen dan scholieren die moeten herkansen om te slagen. Als gevolg daarvan stijgen ook de gemiddelde cijfers voor het examen.  

Dat scholieren graag hun cijfer willen opkrikken lijkt vooral te maken te hebben met hun vervolgopleiding en het verkrijgen van een eventuele beurs. Nu er geen basisbeurs meer is, hopen veel scholieren in aanmerking te komen voor een andere beurs, zoals de Socratesbeurs. Hoe hoger het cijfer, hoe meer kans. De vrijwillige ‘her’ geldt ook voor jongeren die graag cum laude willen slagen. Die paar tiende kan soms net het verschil maken.

Er zijn geen officiële cijfers bekend van het aantal gevallen van vrijwillig herkansen. Wel is op vrijwel alle middelbare scholen duidelijk te merken dat de ‘her’ in trek is wanneer er geen sprake is van noodzaak. Volgens Rob Stevelmans van de Heemgaard in Apeldoorn was het vroeger opvallend te noemen als mensen gingen studeren, maar lijkt dat beeld nu te gelden voor wanneer iemand niet iets extra’s doet.

Volgens de VO-raad is het een goede zaak dat leerlingen het beste uit zichzelf willen halen, maar die druk moet niet te groot worden zodat leerlingen op hun tenen gaan lopen. Het ontwikkelen van talent en het op de juiste plek terechtkomen ziet de VO-raad als speerpunt.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids