Logo_937609_omslag_voorzijde

Op 2 juli werd is het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao in het primair onderwijs ondertekend. De tekst van de cao was al online beschikbaar. De ervaring leert dat leidinggevenden in het primair onderwijs ook behoefte hebben aan een papieren versie. Daarom is de cao-tekst nu ook in boekvorm beschikbaar. Dit meldt de AVS.

De papieren editie is te bestellen bij de Algemene Vereniging Schoolleiders voor 16,96 euro. Van de salaristabellen komt binnenkort een aparte uitgave beschikbaar voor 9,95 euro. 
 
De nieuwe CAO PO 2018-2019 is per 1 januari 2018 van kracht en heeft een looptijd tot 1 maart 2019. Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen met deze cao een generieke loonsverhoging van 2,5 procent. Leraren krijgen daarnaast een hogere salarisschaal, het verschilt per leraar wat dit voor het salaris betekent. Ten opzichte van de vorige cao gaan leraren er met ingang van 1 september tussen de 3,3 procent en 9,5 procent op vooruit. Daarmee wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs voor de leraren in ieder geval kleiner.
 
De AVS houdt in september diverse netwerkbijeenkomsten in het hele land om de leden te informeren over de precieze inhoud van de nieuwe cao. Meer informatie over de bijeenkomsten en het bestellen van de cao-teksten op www.avs.nl.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids