Normal_koopwoningen_te_koop

De voorrangsregeling voor leraren op een sociale huurwoning in Amsterdam keert waarschijnlijk niet terug. Raadsleden Dehlia Timman en Reinier van Dantzig wilden de regeling, die tot 2012 gold, opnieuw laten gelden vanwege een groeiend tekort een leraren. Het college heeft laten weten hier niet mee in te stemmen. Dat meldt het AD.

Volgens wethouder Laurens Ivens moet er eerst onderzocht worden of er een causaal verband bestaat tussen het lerarentekort en de woningmarkt. Daarnaast waren de voorrangsregels destijds alleen van kracht op sociale huurwoningen van woningcorporaties. Daarbij moet worden vermeld dat toen de voorrangsregeling in 2012 werd afgeschaft, de sociale huurwoningensector nog geen inkomensgrenzen kende. De inkomensgrens die nu van toepassing is, wordt door leraren na een aantal dienstjaren al overschreden, dus Ivens ziet geen heil in het herinvoeren van de regeling.

Leraren komen met hun inkomen eerder in aanmerking voor een woning uit het middensegment. De moeilijkheid is echter dat deze woningen nauwelijks te vinden zijn. Wel behoren de middenhuurwoningen tot de vrije sector, wat betekent dat de hoogte van de huur bepaald wordt door de vrije markt. Een onderzoek naar speciale toelatingseisen voor leraren in deze sector behoort, als het aan Ivens ligt, wellicht tot de mogelijkheden.

In zijn argumentatie tegen het herinvoeren van de regeling noemt de wethouder verder dat er de afgelopen jaren minder sociale huurwoningen beschikbaar zijn gekomen, daar waar de vraag alleen maar toeneemt. Ook vindt hij dat een voorrangsregeling niet alleen voor docenten zou moeten gelden, maar ook voor andere publieke sectoren, zoals zorg en politie.

Timman kan zich vinden in deze reactie en is en is blij dat er nader onderzoek komt naar de woningmarkt en het tekort aan leraren. Haar partij, D66, wil daarom inzetten op de komst van meer middenhuurwoningen in de hoofdstad.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids