Normal_vo__docent__voortgezet_onderwijs__uitleg__helpen__onderwijzer

Van 1 augustus 2016 tot 1 februari 2017 voert de Inspectie SZW controles uit op middelbare scholen op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij werknemers. De inspecteurs gaan vooral kijken of de school voldoende doet om PSA bij werknemers te voorkomen. Scholen zijn met een aankondigingsbrief geïnformeerd over de controles. Dat meldt VOION.

Werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers en kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie en agressie en geweld. In de Arbowet is bepaald dat alle werkgevers verplicht zijn om deze zaken aan te pakken. Deze periode voert de Inspectie SZW controles uit op scholen of zij genoeg doen tegen werkstress bij werknemers.

Scholen kunnen zich voorbereiden op de controle met de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst Gedrag. Wanneer uit de tool blijkt dat scholen meer moeten doen om werkstress te voorkomen, krijgen ze een actiepuntenlijst.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids