Nationale Onderwijsgids

NOG UNICEF

Normal_40

Nationale Onderwijsgids en UNICEF
De Nationale Onderwijsgids steunt UNICEF in haar missie om alle kinderen te voorzien van onderwijs. De Nationale Onderwijsgids vraagt belangeloos aandacht voor de educatieve projecten van UNICEF en stelt hiervoor ruimte ter beschikking op deze website.
 

UNICEF staat voor Kinderrechten. UNICEF zorgt voor structurele verbetering
in levens van kinderen over de hele wereld. Met bescherming, eten en
drinken, medicijnen en onderwijs. De Nationale Onderwijsgids steunt UNICEF
hierbij door verschillende onderwerpen onder de aandacht te brengen bij haar
lezers. Dit gebeurt zonder financiële tegenprestatie.