NOG Wat is het schooladvies?

Het schooladvies

In groep 8 van het basisonderwijs wordt er besloten welk vorm van vervolgonderwijs het beste bij het kind past. Basisscholen zijn verplicht een advies af te geven aan de leerlingen in groep 8. In dit zogeheten schooladvies geeft de basisschool aan welk type voortgezet onderwijs zij het beste vindt passen bij de leerling. Het schooladvies wordt op verschillende onderdelen gebaseerd, waaronder het resultaat van de eindtoets, de leerprestaties gedurende de hele basisschooltijd en motivatie van de leerling. Het schooladvies is niet bindend. Het zijn de scholen van het voortgezet onderwijs die beslissen over de toelating van leerlingen. Deze scholen voor voortgezet onderwijs moeten hun beslissing echter wel baseren op het schooladvies van de basisschool.

Wat is de eindtoets?

Sinds het schooljaar 2014-2015 moeten alle leerlingen in groep 8 van de basisschool verplicht een eindtoets maken. De eindtoets vindt vanaf 2015 jaarlijks in april plaats. Klik hier om meer informatie over de eindtoets te vinden. De overheid heeft de centrale eindtoets PO gemaakt. Scholen kunnen er voor kiezen om het leerniveau van hun groep 8 leerlingen door middel van deze centrale toets vast te stellen. Scholen mogen echter ook een andere eindtoets gebruiken, deze moet dan wel door de minister toegelaten zijn. Klik hier om te zien welke eindtoetsen in het schooljaar 2014-2015 toegelaten zijn. Sinds het schooljaar 2014-2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs een toelating van een leerling niet meer laten afhangen van de uitkomst van de eindtoets.

© Nationale Onderwijsgids