Normal_tablet_kind

Steeds meer basisscholen stappen over op digitaal lesgeven. Ook maken de leraren steeds meer gebruik van ICT in de klas. Wel zou het onderwijs nog meer uit de mogelijkheden van ICT in het onderwijs kunnen halen. Dit blijkt uit de Vier in balans-monitor 2015 van Kennisnet, zo meldt deze organisatie.

Kennisnet heeft binnen de monitor onderzoek gedaan naar de inzet en opbrengsten van ICT in het onderwijs. Zo blijkt onder andere dat het aandeel tablets in de klas gestegen is. In 2013 was dit nog 1 procent, inmiddels is dat gegroeid naar 16 procent. Het aantal apparaten per leerling is gestegen van 1 op de 5 naar 1 op de 4 in het primair- en voortgezet onderwijs en 1 op de 3 in het mbo. Tegenwoordig hebben bijna alle scholen de beschikking over wifi voor zowel docenten als leerlingen.

Het grootste deel van de docenten, 90 procent, vindt van zichzelf dat ze voldoende ICT-basisvaardigheden beheersen. Maar volgens Kennisnet lopen de leerkrachten nog wel wat achter op de ontwikkeling. Zo zou hun ICT-niveau omhoog moeten om de digitalisering in de klas bij te houden. Volgens Toine Maes, algemeen directeur van Kennisnet, is het voor leraren ondoenlijk om instructie, oefening en feedback af te stemmen op alle leerlingen. “Er zijn altijd leerlingen die zich vervelen of voor wie het allemaal net te snel gaat. Veel leerlingen komen daardoor onvoldoende tot hun recht en presteren minder goed dan ze zouden kunnen.”

Volgens Maes kan ICT helpen om beter tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen. Adaptieve programma's zouden wel in staat zijn om de lesstof aan te passen op basis van de antwoorden van individuele leerlingen. De komende maanden wil Kennisnet op basis van de monitor concrete aanbevelingen formuleren samen met het onderwijs. De resultaten van deze aanbevelingen worden in november gepresenteerd tijdens De Onderwijsdagen.

© Nationale Onderwijsgids