Normal_verstandelijke_gehandicapt_kind__down_handicap

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs komt zeer waarschijnlijk morgen met een Kamerbrief over de plaatsing van ernstig meervoudig beperkte (EMB) leerlingen in het onderwijs. Dat meldt Wim Ludeke, bestuursvoorzitter De Onderwijsspecialisten en bestuurslid van de PO Raad, via Twitter. De langverwachte brief van staatssecretaris Dekker moet antwoord geven op de motie Elias die op 15 maart 2012 door de Kamer werd aangenomen. In de motie werd de regering gevraagd om een procedure voor het plaatsen van EMB-leerlingen.

De sectororganisaties de PO Raad, VO Raad en MBO Raad hebben daarop een richtlijn opgesteld waarmee samenwerkingsverbanden in het onderwijs een passende school kunnen vinden voor EMB-leerlingen. De procedure is er daarbij op gericht de administratieve en procedurele belasting voor zowel ouders als scholen tot het minimale te beperken.

Bij EMB-leerlingen gaat het om kinderen met een combinatie van verstandelijke en lichamelijke of psychiatrische beperkingen. Het ontwikkelingsperspectief is bij deze kinderen relatief laag. In de nieuwe situatie die geldt sinds de invoering van het Passend onderwijs, beoordeelt het samenwerkingsverband van scholen of een kind toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO). Bij EMB leerlingen bestaat echter geen twijfel dat de kinderen in aanmerking dienen te komen voor de zwaarste vorm van ondersteuning binnen het passend onderwijs, stellen de sectororganisaties. Zij willen dan ook voorkomen dat voor deze leerlingen de toelaatbaarheid tot het SO telkens uitvoerig beoordeeld moet worden.

Het advies van de raden is om toelaatbaarheidsverklaringen voor ernstig beperkte leerlingen eenmalig af te geven waarna deze beoordeling geldig blijft voor het gehele traject in het speciaal onderwijs. Bij de overstap naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is wel een nieuwe verklaring nodig maar ook deze zou geldig moeten zijn tot aan het einde van onderwijstraject. In elk geval verlaten leerlingen het VSO aan het einde van het schooljaar waarin zij 20 jaar zijn geworden.

© Nationale Onderwijsgids