Normal_kind_rolstoel534

Op het ROC Nijmegen start op 13 april een cursustraject die bedoeld is voor begeleiders van kinderen en (jong-)volwassenen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Veelal zijn deze begeleiders werkzaam op scholen voor basis en voortgezet speciaal onderwijs, zoals Mytyl- en ZML scholen, revalidatiecentra, gespecialiseerde kinderdagverblijven of binnen de gehandicaptenzorg. Dat meldt het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO).

Professionals in zorg en onderwijs, werkzaam met personen met EMB, doen dit werk doorgaans vanuit een grote betrokkenheid. De diversiteit van de doelgroep vereis een diversiteit in kennis en handelen. Dit betekent kennis verwerven en die op een open en creatieve manier vertalen in het werk. In de opleiding wordt kennis aangeboden, die tijdens de lesdagen op een praktische manier wordt gedeeld. De huiswerkopdrachten zijn praktijkgericht waarbij de begeleider één persoon met EMB volgt in zijn eigen werksituatie, aan de hand van de eigen leerdoelen.

Om toegelaten te worden tot het cursustraject moet de begeleider aan toelatingscriteria voldoen. Zo moet de deelnemer in een relevantie beroepspraktijk werken en/of beschikken over een diploma van een relevante mbo-opleiding, bijvoorbeeld Verzorgende, Onderwijsassistent, Sociaal Pedagogisch Werk of Maatschappelijke Zorg. Ook moet de deelnemer opereren op een 3+ werk- en denkniveau. De basisopleiding tot EMB-begeleider is een mboopleiding op niveau 4, ontstaan vanuit de branche op basis van de dagelijkse en intensieve beroepspraktijk van de EMB-begeleiders in onderwijs en zorg. Meer informatie over het cursustraject is te vinden in de flyer

© Nationale Onderwijsgids