Normal_zorg_studie_leerling_verpleging_verpleegkundige_student

Er is een tekort een wijkverpleegkundigen in Nederland, naar verwachting gaat dit tekort de komende jaren toenemen. Zestien procent van de hbo-verpleegkundigen kiest voor de thuiszorg. Dit kan in de komende jaren oplopen naar 25 procent, door onder andere meer aandacht voor Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) in de opleiding, wervingscampagnes en een beter imago van de thuiszorg. Dat blijkt uit onderzoek van Kiwa Carity en CAOP in opdracht van het ministerie van VWS. Dit meldt Skipr.

Om de tekorten tegen te gaan, kunnen op verschillende gebieden aanpassingen worden gedaan. Naast meer aandacht voor de opleiding moeten knelpunten in de kwantiteit en de kwaliteit van stageplaatsen en stagebegeleiding opgelost worden door inzet van meer innovatieve stageconcepten. Door te investeren in het opscholen van mbo-verpleegkundigen kan de instroom van hbo-verpleegkundigen verhoogd worden. Zzp-ers die als wijkverpleegkundige willen werken, moeten meer ingezet worden. Daarnaast kunnen werkwijzen voor bestaande hbo/wijkverpleegkundigen veel effectiever worden door mbo-ers en verzorgenden-ig meer taken te laten overnemen en de administratieve lasten te verlichten.

Momenteel zijn er 8800 wijkverpleegkundigen werkzaam. Dat is een tekort van vier procent, ofwel 350 wijkverpleegkundigen. De verwachting is dat dit in 2016 is opgelopen tot ongeveer 1000 hbo-verpleegkundigen. In 2019 zijn er tussen de 10.000 en 13.500 hbo/wijkverpleegkundigen nodig, aldus het onderzoek.

© Nationale Onderwijsgids