Logo_logo_futureproef_

De levensmiddelenindustrie kampt met een dreigend tekort aan technisch geschoold personeel. Het aantal studenten dat afstudeert van een technische beroepsopleiding is niet voldoende om het personeel dat met pensioen gaat te vervangen. De Taskforce Capital Agenda Food & Feed pleit voor een betere samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Dit meldt de Levensmiddelenkrant.

De levensmiddelenindustrie is de grootste industriesector van Nederland. De sector levert zo'n 22 procent van de totale industriële productie in ons land. Maar de toestroom van afgestudeerden met de juiste kwalificaties is naar verhouding maar klein. De Taskforce vreest dat er rond het jaar 2022 zo'n 1600 vacatures zullen zijn in de branche. En dat in een tijd waarin de kennis en innovatie op het gebied van levensmiddelentechnologie zich op hoog tempo ontwikkelen. In het visiedocument 'Leren en werken, werken en leren' stelt de Taskforce dan ook dat het onderwijs en bedrijfsleven intensiever gaan samenwerking om de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt te verbeteren.

Daarnaast organiseert de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) de campagne FutureProef. De campagne is een pilot in het noorden van Nederland en zal bij succes ook in de rest van het land worden georganiseerd als een jaarlijks terugkerend evenement. Tijdens het evenement dat duurt van 2 tot en met 8 november worden leerlingen van het vmbo en de havo uitgedaagd om  na te denken over vraagstukken uit de voedingsindustrie. In gastlessen, praktijkbezoeken aan fabrieken en andere activiteiten kunnen ze kennis maken met de branche en de technische mogelijkheden die die levensmiddelenindustrie biedt. Het doel is om de jongeren te stimuleren te kiezen voor een opleiding in deze richting. Aan de pilot werken 14 levensmiddelenfabrikanten in Groningen, Drenthe en Friesland mee.

© Nationale Onderwijsgids