Normal_werk_werkzoekende_werkloos_arbeidsmarkt_solliciteren_vacatures

Uit cijfers van Basiscijfers Jeugd blijkt dat het aantal vacatures voor mbo'ers het afgelopen half jaar met negen procent is gestegen. Daarnaast vragen jongeren minder vaak een nieuwe uitkering aan bij het UWV. In het afgelopen half jaar is het aantal nieuwe uitkeringen gedaald met tien procent. Ook het aantal jongeren met een WW-uitkering is met dertien procent gedaald. Dat meldt het UWV.

Uit cijfers van stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven blijkt dat het aantal vacatures voor mbo'ers in de periode september 2014 tot en met februari 2015 negen procent groter was dan in dezelfde periode een jaar geleden. In de handel, horeca en schoonmaak groeide het aantal vacatures geschikt voor mbo'ers het sterkst.

De keuze die mbo-studenten dit schooljaar maakten na het behalen van het diploma bleef in vergelijking met vorig schooljaar vrijwel constant. Van alle studenten koos vijftien procent (vorig jaar 14 procent) voor een vervolgstudie op het hbo. Het aantal studenten dat doorleert op het mbo bleef met 26 procent gelijk. De overige 59 procent (vorig jaar 60 procent) van de gediplomeerden kwam beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Het aantal jongeren met een WW-uitkering liep in de laatste maanden van 2014 nog op. Sinds januari 2015 neemt het aantal uitkeringen gestaag af. Het afgelopen jaar noteerde UWV in alle arbeidsmarktregio's een daling. In Gooi en Vechtstreek was de afname het grootst (-27 procent), in Noord-Limburg het kleinst (-1 procent).

De afname van het aantal nieuwe uitkeringen van het UWV was het sterkst vanuit de bouwnijverheid en het onderwijs. In de sector vervoer en opslag was de afgelopen periode nog wel sprake van een stijging. In deze sector is weliswaar herstel van de arbeidsmarkt zichtbaar, maar vertaalt dit zich nog niet in een afname van het aantal nieuwe uitkeringen aan jongeren.

© Nationale Onderwijsgids