Normal_3747075432_87fde2cd03_z

Scholen, de gemeente Zoetermeer en ondernemers slaan de handen ineen om meer banen te creëren in Zoetermeer. Afgelopen week hebben de partijen daarvoor de derde sociaal economische agenda (SEA) ondertekend. Onderaan de SEA staan ook handtekeningen van jongeren van het Stedelijk College en ROC ID College. De jongeren mochten tekenen omdat het doel is om hen zoveel mogelijk bij de projecten te betrekken. Dit meldt de Gemeente Zoetermeer.

In het SEA zijn meerdere afspraken opgenomen. Ten eerste zijn de partners overeengekomen dat zij zich de komende vier jaar in gaan zetten om Zoetermeer aantrekkelijker te maken voor starters van bedrijven. Zij willen daarnaast het aantal mensen met een uitkering terugdringen. Ook is er afgesproken de relatie tussen scholen en de arbeidsmarkt te verstevigen. Verder is afgesproken dat bedrijven die sociaaleconomisch bewust ondernemen een keuring kunnen ondergaan waarmee ze het SEBO keurmerk in de wacht kunnen slepen. 
 
De gemeente Zoetermeer krijgt binnen de SEA samenwerkingsverband de regierol. Bedrijven gaan hun achterban actief benaderen om mee te werken in de projecten. Daarnaast gaan alle partijen zich inzetten om hun doelen te bereiken door gebruik te maken van onder meer subsidies en fondsen. 
 
Werkervaring levert altijd weer meer kansen op voor de volgende baan, aldus wethouder economische zaken en jeugd Mariëtte van Leeuwen. Toch zijn de afspraken niet alleen goed voor de studenten. Van  Leeuwen:  “Hoe meer mensen in een stad werk hebben, hoe leuker en gezonder zo’n stad is om te wonen en leven”. 
 
 © Nationale Onderwijsgids