NOG Kan je zonder bevoegdheid lesgeven?

Mensen die de bevoegdheid voor het lesgeven aan het primair of voortgezet onderwijs niet willen of kunnen halen, maar wel voor de klas willen staan, hebben de mogelijkheid om onderwijsondersteuner te worden.

Op die manier kan bijvoorbeeld met ontheffing praktijkles worden gegeven, of kan worden gedoceerd aan het mbo of de volwasseneneducatie. De onderwijsinstelling zelf kan daarbij bepalen of zij iemand geschikt achten om (gemiddeld) maximaal vier uur per week gastles te geven.

© Nationale Onderwijsgids

NOG Docenten Informatie

NOG Nieuwsoverzicht Docenten